четвъртък, 2 август 2012 г.

Заклинания по време на пълната луна

Пълнолунието традиционно се свързва с извършването на множество и разнообразни магически практики. Днес, съвсем нарочно, съм избрала да ви запозная с три по-кратки заклинания. Погрешно се смята, че за да "работи" един обред, то трябва да бъде дълъг и сложен - да има благовония, свещи, чертане на фигури и призоваване с дълги молитви на божества. Също както в ежедневието ни и в магията понякога съвсем елементарните неща са много по-ползотворни и полезни, защото е важна не сложността на обреда, а нашата отдаденост и искреност по време на изпълнението му.

1. За успех

Към пълната Луна кажете с длани обърнати нагоре към небето и после възливайки вода в чест на Богинята:

„Нека Богинята, която сама е скрита и със забулен лик е, и която в различна форма сияе над земята и в Подземното царство да ме изпълни с живот, а живота ми да изпълни с радост!”

2. Лунна магия за късмет

Изпълнява се по време на пълнолунието. Кажете следното заклинание: 

"Господарке на късмета, излез от своя скрит път. Благасловена твоята светлина падаща върху мен, както светлината на Луната, падаща отгоре, и в светлината на късмета нека бъда благословен(а) до следващата пълна луна!"

Заклинанието трае до следващото 
пълнолуние, след което може да се поднови отново.

3. За съпружеска вярност и добра връзка

На пълнолуние вземете два големи картофа и ги измийте да бъдат напълно чисти. Разрежете ги наполовина с нов нож по дължина. На едната половина от първия картоф се издълбава вашето име, а на другата половина от втория картоф това на любимия. Двете половини се слепят заедно една за друга. Прободете ги с нов голям гвоздей, така че главата на гвоздея да е от към страната с името на любимия. Двете половини и гвоздея се увиват с червени копринени конци и на лунна светлина излезте и заровете картофа в земята. Докато той стои там, връзката ви ще бъде силна и издържлива.

Източници: