петък, 31 януари 2014 г.

Гръмотевица: съвършената мисъл


ръмотевица, съвършената мисъл" е поема от  ръкописите от Наг Хамади, открити през 1945 година в Египет. Самите ръкописи са написани на коптски език  са разделени на тринадесет кодекса, които представляват предимно гностични текстове, като сред тях има също така три текста от Corpus Hermeticum и частичен превод на "Държавата" на Платон. Самата поема представлява монолог, изпълнен с парадоксални твърдения, които се отнасят към божествената женска същност. Възможно е да откриете на много места части от тази поема, която става доста популярна особено сред нео-езичниците, но е добре да сте запознати с нея в нейната цялост. 


Аз бях изпратена от силата 

и дойдох при тези, които разсъждават за мен, и бях открита 
сред тези, които се стремяха към мен. 
Вижте ме, вие които размишлявате за мен 
и вие слушащите чуйте ме. 
Вие, които ме очаквате, вземете ме 
при себе си. И не ме прогонвайте 
от погледа си. 
И не карайте гласа ви да ме мрази, 
нито пък слуха ви. 
Не бъдете невежи за мен, където и да е 
и когато и да е. Бъдете нащрек ! 
Не бъдете невежи за мен. 
Защото аз съм първата и последната. Аз 
съм почитаната и презряната. 
Аз съм блудната и святата. 
Аз съм съпругата и 
девицата. Аз съм майката 
и дъщерята. Аз съм членовете 
на моята майка. Аз съм безплодната 
и тази, чийто деца са много. Аз 
съм тази, чиято сватба е велика и 
аз не съм имала съпруг. Аз съм родилата 
и тази, която не ражда. Аз 
съм облекчението на моите родилни мъки. Аз 
съм невестата и женихът, 
и моят жених е 
заченалият ме. Аз съм майката на 
баща ми и сестрата на 
съпруга ми, и той е моя рожба. 
Аз съм робиня на този , който 
ме създаде. Аз съм владетел 
на рожбата си. Но той е този, който ме зачена, 
преди времето, в деня на раждането. 
И той своевременно е моя рожба 
и силата ми е от него. Аз съм жезълът 
на неговата сила през младостта му, а 
той е опора през моята 
старост. И каквото и да пожелае той 
се случва на мен. Аз съм тишината, 
която е непонятна и идеята, 
чийто спомен е многократен. 
Аз съм гласът, чийто звук е 
многообразен и думата, чиято поява 
е многократна. Аз съм изговарянето на 
своето име. Защо вие, които ме мразите, 
обичате ли ме и 
мразите ли онези, които ме обичат? 
Вие, които ме отричате, признайте 
ме, и вие, които ме признавате, 
отречете ме. Вие, които проповядвате 
истината за мене, излъжете за мен, и вие, 
които сте лъгали за мен, кажете истината за мен. 
Вие, които ме познавате, бъдете непознаващи 
ме, а тези, които не са 
ме познали, нека ме познаят. 
Защото аз съм знанието и 
незнанието. Аз съм 
срамът и безсрамието. 
Аз съм безсрамната; аз съм 
засрамената. Аз съм силата и 
аз съм страхът. Аз съм 
войната и мирът. Вслушайте се 
в мен. Аз съм опозорената 
и великата. Обърнете внимание на моята 
бедност и на моето богатство. 
Не бъдете безочливи към мен, когато аз съм 
хвърлена на земята и 
ще ме откриете в тези, 
които ще дойдат. Не ме търсете 
в купчината тор, нито вървете 
и ме оставяйте захвърлена, 
и вие ще ме откриете 
в царствата. И не ме гледайте, 
когато съм захвърлена сред тези, които 
са презрени и в най-долните 
места, нито ми се присмивайте. 
И не ме оставяйте сред тези, които 
са насилствено убити. 
Но аз, аз съм състрадателна 
и аз съм жестока. Бъдете нащрек! 
Не мразете моето покорство 
и не обичайте моя самоконтрол. 
В слабостта ми, не 
ме изоставяйте и не 
се страхувайте от силата ми. 
Та защо презирате 
моя страх и 
проклинате гордостта ми? 
Но аз съм тази, която съществува във 
всички страхове и аз съм силата 
в треперенето. Аз съм тази, която е 
слаба и аз съм добре на 
приятно място. Аз съм 
безчувствена и аз съм мъдра. 
Защо ме мразихте 
на съветите си? Защото ще бъда 
тиха сред тези, които са тихи 
и аз ще се появя и 
ще говоря. 
Защо ме мразихте вие, елини? 
Защото аз съм варварска сред 
варварите? Защото аз съм мъдростта 
на елините и знанието на 
варварите. Аз съм правосъдието на 
елините и на варварите. Аз 
съм тази, чийто образ е велик в Египет 
и тази, която няма образ сред 
варварите. Аз съм тази, която е мразена 
навсякъде и тази, която е обичана 
навсякъде. Аз съм тази, която те наричат 
Живот, а вие нарекохте 
Смърт. Аз съм тази, която 
те наричат Закон, 
а вие нарекохте Беззаконие. 
Аз съм тази, която вие преследвахте 
и аз съм тази, която пленихте. 
Аз съм тази, която разпръснахте 
и вие ме събрахте отново. 
Аз съм тази, пред която вие 
бяхте засрамени, и вие бяхте 
безсрамни към мен. Аз съм тази, която няма празник 
и аз съм тази, чиито празници са много. 
Аз, аз съм безбожна, и 
аз съм тази, чийто бог е велик. 
Аз съм тази, за която сте размишлявали 
и която сте низвергнали. Аз съм 
неука, и те учат от 
мен. Аз съм тази, която 
презряхте, и вие 
размишлявате за мен. Аз съм тази, 
от която вие се скрихте, и вие 
се явявате пред мен. Но когато и 
да се скриете, 
аз сама ще се появя. 
И когато и да 
се появите, aз себе си 
ще скрия от вас. Тези, които 
( ) към ( ) 
( ) безчувствено 
( ) .Вземи ме ( ) 
разбирайки от мъка, 
и вземете ме 
при себе си от разбиране 
и мъка. И вземете 
ме при вас от местата, 
които са грозни и в руини, 
и откраднете от тези, 
които са добри, дори в грозота. 
Без срам ме вземете 
при вас безсрамно; 
и без безсрамие 
и срам, укорете моите членове 
във вас. И 
пристъпете към мен, 
вие които ме познавате и вие , които 
познавате моите членове и 
утвърдете великите сред малките 
първи създания. Пристъпете 
към детството 
и не го презирайте, 
защото е малко и дребно. 
Не се отвръщайте 
от великите неща в някои части от 
малките неща, защото 
малките неща се познават от великите неща. Защо 
вие ме проклинате 
и ме почитате? 
Вие ме ранихте и вие 
бяхте милостиви. Не ме разделяйте от първите 
тези, които вие познахте. И 
не изхвърляйте никого 
и не прогонвайте никого. 
…да не знае той… 
… Каквото е мое… 
Аз познавам първите, а 
тези, които ги следват, познават мен. 
Но аз съм умът на … 
и останалото на … 
Аз съм знанието на моето търсене и 
търсеното на тези, които ме търсят, и 
заповедта на тези, които питат за мен, 
и силата на силите в моето знание 
на ангелите, които са били 
изпратени от моето слово, и на боговете 
в техните сезони по мой съвет, 
и на духовете на всеки мъж , който 
съществува с мен, и на жените, 
които обитават в мен. Аз съм тази, която 
е почитана и която е възхвалявана, 
но и която всички презират 
презрително. Аз 
съм мир, но и войната 
идва от мене. Аз съм 
чужденка и местна жителка. 
Аз съм същността, но и този, който 
няма същност. Тези, които 
нямат връзка с мен, не ме познават, 
а тези, които са в 
моята същност, са тези, които ме познават. 
Тези, които са близо до мен, не са ме опознали, 
намиращите се далеч 
от мен са тези, които са ме опознали. 
В деня, когато бъда близо до 
теб, ти ще си далеч 
от мен, а в деня, когато аз 
съм далеч от теб, аз съм 
близо до теб. Аз съм.. 
...във. Аз съм… 
…на природите. Аз съм 
…на сътворението на духовете 
…желанието на душите. 
Аз съм контролът и неконтролируемото 
Аз съм съюзът и 
раздялата. Аз съм единството 
и аз съм разделението. Аз 
съм тази долу и те се издигат 
нагоре до мен. Аз съм присъдата 
и оправданието. Аз,аз 
съм безгрешна и коренът 
на греховете е в мен. 
Аз съм похотта на външен вид, 
но вътре въздържанието 
в мен живее. Аз 
съм слухът, достъпен 
за всички, и речта, която не може да бъде 
доловена. Аз съм нямата, 
която не говори, и велико е 
множеството на думите ми. Чуй 
ме в нежност, и 
познай ме в грубост. 
Аз съм тази, която крещи, 
и аз съм 
захвърлена върху лицето на земята. 
Аз приготвих хляба и 
в него моя разум. Аз съм 
знанието за моето име. Аз съм тази, 
която вика и аз слушам. 
Аз се появявам… 
ходя в … 
печатът на моето… 
… 
… Аз съм… 
…защитата… 
Аз съм тази, която е наречена 
Истина и неправда… 
Вие ме почитате… 
и вие шепнете срещу мен. Вие, които сте 
покорени, съдете тези, които са ви покорили 
преди те да дадат присъда срещу вас, 
защото присъдата и милостта 
съществува във вас. Ако вие сте осъдени 
от този, кой ще 
ви оправдае? Или ако вие сте помилвани 
от него, кой ще бъде в състояние 
да ви задържи? Защото каквото е 
вътре във вас е каквото е отвън на вас, 
и единият, който ви оформи отвън 
е единият, който оформи 
вътрешността ви. И каквото 
вие виждате отвън на вас, 
вие виждате и вътре във вас; 
то е видимо и е ваше одеяние. 
Чуйте ме, вие слушащи, 
и се учете от моите думи, 
вие които ме познавате. Аз съм 
слухът, който е достижим до всичко; 
Аз съм речта, която не може 
да бъде поругана. Аз съм 
името на звука и звукът 
на името. Аз съм знакът 
на буквата и целта 
на деленето. И аз… 
…светлина… 
…и… 
…слушащи… 
…на вас.. 
…великата сила. И… 
…няма да помръдне името. 
…единият който ме създаде. 
И аз ще произнеса името му. 
Тогава погледнете неговите думи и всички 
писания, които са събрани. Обърнете 
внимание, вие слушащи и 
вие също, ангели 
и тези, които са били изпратени, 
и вие духове, които сте се надигнали от 
смъртта. Защото аз съм едната, която 
съществува сама, и аз нямам 
кой да ме съди. Защото много 
са приятните форми, които 
съществуват в множество грехове, 
и безнравствените 
и позорни страсти 
и краткотрайните удоволствия, 
които хората прегръщат 
докато станат въздържани и 
се издигнат до тяхното място за почивка. 
И те ще намерят 
там мен, и те ще 
живеят и те няма да умират 
отново.

Източник:

събота, 25 януари 2014 г.

Да превъзмогнем лошия навик - магия със свещи


Запалете олтарните свещи 1 и 2, които се намират от двете страни на изображението на почитаното от вас божество. Запалете благовонието (за предпочитане е да използвате тамян) и в продължение на няколко минути си представяйте как лошия навик бавно изчезва и бива заменен с добър.

Запалете черната свещ и кажете:

"Ето туй назад ме дърпа.
То не е добро за мен и аз добре го знам.
Прилича на огромен великан, който не може
победен да бъде. Сега обаче вече знам,
че това не е така, защото мога да го победя."

Запалете белите свещи 1, 2, 3 и 4 и кажете:

"Това е моята сила; и смелостта ми също; това е
моята твърдост; ето и моята победа. Врагът сега
обграден е. Не знае по кой път да поеме. Битката
започва, а краят й предопределен е."

Представете си как силите на доброто настъпват срещу врага - лошия навик. Малко след това прошепнете:

"Звезда във здрача блесна,
къде изчезна твоята противност, тъмнина?
Тогава, както в онез далечни дни
тъмата се стопи.
Времена на рицари и барони,
замъци и кули,
ливади тучни и гори непроходими,
зелени храсти и градини.
Звезда в ясна нощ,
какво ли си видяла
докато над замъците и горите
високо в небесата си се реяла?
Безбрежна широта и схлупени къщурки,
хора, танцуващи безгрижно,
леговища на дивите елени,
снопове неясни светлини.
Звезда от сън момински,
звезда, разпръскваща сумрака,
къде сега проблясва твоя взор,
когато совите ловуват?
Там, над къщата на барона,
покрита с мъх зелен,
където нявга величествената гора
горчиви сълзи рони.
Звезда в безмълвна тишина,
какво сега те среща уединена
на този хълм, откъдето
погледът ти благ поглежда?
Подслон от брулещия вятър,
небеса потъващи в земята,
овца в бърлога на елен,
паднаха дърветата и умряха."

За известно време си представяйте как сте преодолели лошия навик и после изгасете свещите - първо черната, след това белите в обратен ред на запалването им: 4, 3, 2, 1.

По същото време след седем дни повторете ритуала, но преди това преместете белите свещи 2 и 3 с 2 см към черната свещ. Повтаряйте този ритуал всяка седмица, докато белите свещи докоснат черната.

Източник:
Бъкланд Р. "Магически ритуали със свещи", Аратрон, София 1999

сряда, 15 януари 2014 г.

Нова година - по-добър късмет

Здравейте отново и през 2014 година! Този път започваме новата година с нещо необичайно - резултатите от първата анкета, която проведохме в Тайната стая. Имахте възможност, в рамките на около две седмици, да гласувате за това какво искате да прочетете на страниците на блог-а през 2014 година. Радвам се, че повечето от вас отговориха с желание и за да не ви държа повече в напрежение, нека видим и самите резултати:

Публикации на каква тематика очаквате през 2014 година?

13 гласа (40 %) - История и теория на магията
21 гласа (65 %) - Заклинания, обреди, магии
14 гласа (43 %) - Гадателски методи и практики
13 гласа (40 %) - Информация за божества и магически създания
8 гласа (25 %) - Личен коментар върху предложени от вас теми
7 гласа (21 %) - Описание на различни празници
16 гласа (50 %) - Употреба на билки, благовония и камъни
7 гласа (21 %) - Повече новини и интервюта
5 гласа (15 %) - Още преводни статии

Съвсем очаквано на първо място се подреждат заклинанията, обредите и магиите. Но доста неочаквано за мен в челните позиции се нарежда и изторията и теория на магията. Много ме радва също така засиления интерес към гадателските методи, но най-вече към употребата на билки, благовония и камъни.

Обещавам да се съобразя с вашите желания, а както винаги ще очаквам и други предложения от вас!

Не обичам пожеланието "нова година - нов късмет", ето защо ще ви пожелая през тази година да имате по-добър късмет!

Да започваме...