вторник, 12 март 2013 г.

Химн за Агни


Ригведа - I.1. (Химн за Агни)

1. В началото /призовавам/ Агни първожреца
на обряда, божествения първосвещеник,
дарителя на богатства.

2. Този, когото почитаха мъдреците в минали
времена и когото възхваляват и днешните
мъдреци, този Агни довежда /другите/ богове
/в ритуала/.

3. Агни дарява с богатство, /той е/ хранител
/на потомците/ и донася мъжество.

4. О, Агни, в обряд, в който присъствуваш през
цялото време, не може да има никакъв недостатък.
Такъв обряд достига до небесните богове.

5. О, Агни, Ти, най-славен носител на огнения
обряд, извърши този ритуал заедно с
безсмъртните всевластни богове.

6. О, Агни, Ти създаваш благополучие за
извършителя на огнения обред. Ти със
сигурност извършваш това.

7. О, Агни, ние денонощно се покланяме с ума
и сърцето си в близост до теб.

8. О, Агни, Ти изявяваш обреда, ти си защитник
на истината, ти си самосветещ и нарастването е
присъщо за теб.

9. О, Агни! Както бащата естествено е достъпен
за сина, така и ти се изявяваш пред нас с лекота.
Затова ни донеси щастие.

Източник: "Индийските санскритски първоизточници : Веди, Упанишади, Бхагавадгита", състав. Кънчо Кънев, прев. от санскрит. Рамакришна Каушик и др., издателство "Любомъдрие", София 1996, стр. 63


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.