вторник, 17 декември 2013 г.

Примерен уика олтар


На всички е известно, че в уика има различни традиции, които понякога се различават значително една от друга. Изискванията за подредбата на олтара при всяка една от тях също имат своите разлики. В случая ви предлагам един съвсем основен вариант за подредба на уика олтар, който включва всичко необходимо и най-добре може да се определи като еклектичен (или присъщ за т.нар. eclectic wicca). Статията съвсем не изразява личното ми мнение относно олтарната подредба. Кои са единствените предмети, които са ви нужни за олтара, според моето скромно мнение съм обсъдила в публикацията "Олтар". Споделям тази информация главно, за да покажа разнообразието, което можете да откриете при подредбата на различни видове олтари. В бъдещи публикации ще видим други примери за това от настоящето, миналото, от модерните и от традиционните религии и вярвания.

Но ако следвате уика и горната схема интригува вашето въображение, то за да я осъществите ще са ви необходими следните предмети:

1. Свещ за Бога - трябва да бъде бяла, противоположно на свещта за Богинята.

2. Изображение на Бога - статуя или картина на Бога, който възприемате като най-близък

3. Дарове - място, на което да оставяте даровете си (плодове, питки и др.)

4. Бокал - чаша пълна с вода или друга ритуална напитка

5. Изображение на Богинята - статуя или картина на Богинята, която възприемате като най-близка

6. Свещ за Богинята - трябва да бъде черна, противоположно на свещта за Бога

7. Благовоние


9. Магическа пръчка - използва се за насочване на енергиите и очертаване на магическия кръг

10. Пентакъл - използва се за заземяване на енергиите

11. Купа с вода - за пречистване на пространството

12. Купа със сол - използва се, заедно с водата, за пречистване на пространството

13. Звънец - използва се, за да маркира началото и края на ритуала

Успех!

Източник: Basic Wiccan Altar

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.