събота, 24 януари 2015 г.

За съзвездията в народните представи

дно от най-личните и най-познатите на народа съзвездия е Квачката или Кокошката. ... Освен това по Квачката, Кумовата слама, Ралото и Колата селянинът знае да ви определи: дали е настъпило пролет, дали е време да се сее пролетно, царевица; да се открива и реже лозето, да се сеят гръсти и лен...Той познава дали е близо зимата, или ако е вече дошла, дали вече си отива и пр., и пр. - условия, с които е свързан катадневният живот на неговата полска и скотовъдска работа. По-нататък. Поположението на тия съзвездия селянинът знае с една приблизително чудесна точност да ви определи каква ще бъде годината: кишавита или суха; топла или студена, ще има ли плодородие, или няма да има и в какво ще бъде плодородие, а в какво не. И тия негови сведения, плод на вековни наблюдения, предавани от деди и бащи на син и внук, много рядко мамят. Те са едно ценно градиво за нашата родна метеорология."

източник: Д. Маринов. Народна вяра и религиозни народни обичаи. - СбНУ, кн. XXVIII, 1914, 20-21

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.