събота, 25 януари 2014 г.

Да превъзмогнем лошия навик - магия със свещи


Запалете олтарните свещи 1 и 2, които се намират от двете страни на изображението на почитаното от вас божество. Запалете благовонието (за предпочитане е да използвате тамян) и в продължение на няколко минути си представяйте как лошия навик бавно изчезва и бива заменен с добър.

Запалете черната свещ и кажете:

"Ето туй назад ме дърпа.
То не е добро за мен и аз добре го знам.
Прилича на огромен великан, който не може
победен да бъде. Сега обаче вече знам,
че това не е така, защото мога да го победя."

Запалете белите свещи 1, 2, 3 и 4 и кажете:

"Това е моята сила; и смелостта ми също; това е
моята твърдост; ето и моята победа. Врагът сега
обграден е. Не знае по кой път да поеме. Битката
започва, а краят й предопределен е."

Представете си как силите на доброто настъпват срещу врага - лошия навик. Малко след това прошепнете:

"Звезда във здрача блесна,
къде изчезна твоята противност, тъмнина?
Тогава, както в онез далечни дни
тъмата се стопи.
Времена на рицари и барони,
замъци и кули,
ливади тучни и гори непроходими,
зелени храсти и градини.
Звезда в ясна нощ,
какво ли си видяла
докато над замъците и горите
високо в небесата си се реяла?
Безбрежна широта и схлупени къщурки,
хора, танцуващи безгрижно,
леговища на дивите елени,
снопове неясни светлини.
Звезда от сън момински,
звезда, разпръскваща сумрака,
къде сега проблясва твоя взор,
когато совите ловуват?
Там, над къщата на барона,
покрита с мъх зелен,
където нявга величествената гора
горчиви сълзи рони.
Звезда в безмълвна тишина,
какво сега те среща уединена
на този хълм, откъдето
погледът ти благ поглежда?
Подслон от брулещия вятър,
небеса потъващи в земята,
овца в бърлога на елен,
паднаха дърветата и умряха."

За известно време си представяйте как сте преодолели лошия навик и после изгасете свещите - първо черната, след това белите в обратен ред на запалването им: 4, 3, 2, 1.

По същото време след седем дни повторете ритуала, но преди това преместете белите свещи 2 и 3 с 2 см към черната свещ. Повтаряйте този ритуал всяка седмица, докато белите свещи докоснат черната.

Източник:
Бъкланд Р. "Магически ритуали със свещи", Аратрон, София 1999

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.