петък, 31 януари 2014 г.

Гръмотевица: съвършената мисъл


ръмотевица, съвършената мисъл" е поема от  ръкописите от Наг Хамади, открити през 1945 година в Египет. Самите ръкописи са написани на коптски език  са разделени на тринадесет кодекса, които представляват предимно гностични текстове, като сред тях има също така три текста от Corpus Hermeticum и частичен превод на "Държавата" на Платон. Самата поема представлява монолог, изпълнен с парадоксални твърдения, които се отнасят към божествената женска същност. Възможно е да откриете на много места части от тази поема, която става доста популярна особено сред нео-езичниците, но е добре да сте запознати с нея в нейната цялост. 


Аз бях изпратена от силата 

и дойдох при тези, които разсъждават за мен, и бях открита 
сред тези, които се стремяха към мен. 
Вижте ме, вие които размишлявате за мен 
и вие слушащите чуйте ме. 
Вие, които ме очаквате, вземете ме 
при себе си. И не ме прогонвайте 
от погледа си. 
И не карайте гласа ви да ме мрази, 
нито пък слуха ви. 
Не бъдете невежи за мен, където и да е 
и когато и да е. Бъдете нащрек ! 
Не бъдете невежи за мен. 
Защото аз съм първата и последната. Аз 
съм почитаната и презряната. 
Аз съм блудната и святата. 
Аз съм съпругата и 
девицата. Аз съм майката 
и дъщерята. Аз съм членовете 
на моята майка. Аз съм безплодната 
и тази, чийто деца са много. Аз 
съм тази, чиято сватба е велика и 
аз не съм имала съпруг. Аз съм родилата 
и тази, която не ражда. Аз 
съм облекчението на моите родилни мъки. Аз 
съм невестата и женихът, 
и моят жених е 
заченалият ме. Аз съм майката на 
баща ми и сестрата на 
съпруга ми, и той е моя рожба. 
Аз съм робиня на този , който 
ме създаде. Аз съм владетел 
на рожбата си. Но той е този, който ме зачена, 
преди времето, в деня на раждането. 
И той своевременно е моя рожба 
и силата ми е от него. Аз съм жезълът 
на неговата сила през младостта му, а 
той е опора през моята 
старост. И каквото и да пожелае той 
се случва на мен. Аз съм тишината, 
която е непонятна и идеята, 
чийто спомен е многократен. 
Аз съм гласът, чийто звук е 
многообразен и думата, чиято поява 
е многократна. Аз съм изговарянето на 
своето име. Защо вие, които ме мразите, 
обичате ли ме и 
мразите ли онези, които ме обичат? 
Вие, които ме отричате, признайте 
ме, и вие, които ме признавате, 
отречете ме. Вие, които проповядвате 
истината за мене, излъжете за мен, и вие, 
които сте лъгали за мен, кажете истината за мен. 
Вие, които ме познавате, бъдете непознаващи 
ме, а тези, които не са 
ме познали, нека ме познаят. 
Защото аз съм знанието и 
незнанието. Аз съм 
срамът и безсрамието. 
Аз съм безсрамната; аз съм 
засрамената. Аз съм силата и 
аз съм страхът. Аз съм 
войната и мирът. Вслушайте се 
в мен. Аз съм опозорената 
и великата. Обърнете внимание на моята 
бедност и на моето богатство. 
Не бъдете безочливи към мен, когато аз съм 
хвърлена на земята и 
ще ме откриете в тези, 
които ще дойдат. Не ме търсете 
в купчината тор, нито вървете 
и ме оставяйте захвърлена, 
и вие ще ме откриете 
в царствата. И не ме гледайте, 
когато съм захвърлена сред тези, които 
са презрени и в най-долните 
места, нито ми се присмивайте. 
И не ме оставяйте сред тези, които 
са насилствено убити. 
Но аз, аз съм състрадателна 
и аз съм жестока. Бъдете нащрек! 
Не мразете моето покорство 
и не обичайте моя самоконтрол. 
В слабостта ми, не 
ме изоставяйте и не 
се страхувайте от силата ми. 
Та защо презирате 
моя страх и 
проклинате гордостта ми? 
Но аз съм тази, която съществува във 
всички страхове и аз съм силата 
в треперенето. Аз съм тази, която е 
слаба и аз съм добре на 
приятно място. Аз съм 
безчувствена и аз съм мъдра. 
Защо ме мразихте 
на съветите си? Защото ще бъда 
тиха сред тези, които са тихи 
и аз ще се появя и 
ще говоря. 
Защо ме мразихте вие, елини? 
Защото аз съм варварска сред 
варварите? Защото аз съм мъдростта 
на елините и знанието на 
варварите. Аз съм правосъдието на 
елините и на варварите. Аз 
съм тази, чийто образ е велик в Египет 
и тази, която няма образ сред 
варварите. Аз съм тази, която е мразена 
навсякъде и тази, която е обичана 
навсякъде. Аз съм тази, която те наричат 
Живот, а вие нарекохте 
Смърт. Аз съм тази, която 
те наричат Закон, 
а вие нарекохте Беззаконие. 
Аз съм тази, която вие преследвахте 
и аз съм тази, която пленихте. 
Аз съм тази, която разпръснахте 
и вие ме събрахте отново. 
Аз съм тази, пред която вие 
бяхте засрамени, и вие бяхте 
безсрамни към мен. Аз съм тази, която няма празник 
и аз съм тази, чиито празници са много. 
Аз, аз съм безбожна, и 
аз съм тази, чийто бог е велик. 
Аз съм тази, за която сте размишлявали 
и която сте низвергнали. Аз съм 
неука, и те учат от 
мен. Аз съм тази, която 
презряхте, и вие 
размишлявате за мен. Аз съм тази, 
от която вие се скрихте, и вие 
се явявате пред мен. Но когато и 
да се скриете, 
аз сама ще се появя. 
И когато и да 
се появите, aз себе си 
ще скрия от вас. Тези, които 
( ) към ( ) 
( ) безчувствено 
( ) .Вземи ме ( ) 
разбирайки от мъка, 
и вземете ме 
при себе си от разбиране 
и мъка. И вземете 
ме при вас от местата, 
които са грозни и в руини, 
и откраднете от тези, 
които са добри, дори в грозота. 
Без срам ме вземете 
при вас безсрамно; 
и без безсрамие 
и срам, укорете моите членове 
във вас. И 
пристъпете към мен, 
вие които ме познавате и вие , които 
познавате моите членове и 
утвърдете великите сред малките 
първи създания. Пристъпете 
към детството 
и не го презирайте, 
защото е малко и дребно. 
Не се отвръщайте 
от великите неща в някои части от 
малките неща, защото 
малките неща се познават от великите неща. Защо 
вие ме проклинате 
и ме почитате? 
Вие ме ранихте и вие 
бяхте милостиви. Не ме разделяйте от първите 
тези, които вие познахте. И 
не изхвърляйте никого 
и не прогонвайте никого. 
…да не знае той… 
… Каквото е мое… 
Аз познавам първите, а 
тези, които ги следват, познават мен. 
Но аз съм умът на … 
и останалото на … 
Аз съм знанието на моето търсене и 
търсеното на тези, които ме търсят, и 
заповедта на тези, които питат за мен, 
и силата на силите в моето знание 
на ангелите, които са били 
изпратени от моето слово, и на боговете 
в техните сезони по мой съвет, 
и на духовете на всеки мъж , който 
съществува с мен, и на жените, 
които обитават в мен. Аз съм тази, която 
е почитана и която е възхвалявана, 
но и която всички презират 
презрително. Аз 
съм мир, но и войната 
идва от мене. Аз съм 
чужденка и местна жителка. 
Аз съм същността, но и този, който 
няма същност. Тези, които 
нямат връзка с мен, не ме познават, 
а тези, които са в 
моята същност, са тези, които ме познават. 
Тези, които са близо до мен, не са ме опознали, 
намиращите се далеч 
от мен са тези, които са ме опознали. 
В деня, когато бъда близо до 
теб, ти ще си далеч 
от мен, а в деня, когато аз 
съм далеч от теб, аз съм 
близо до теб. Аз съм.. 
...във. Аз съм… 
…на природите. Аз съм 
…на сътворението на духовете 
…желанието на душите. 
Аз съм контролът и неконтролируемото 
Аз съм съюзът и 
раздялата. Аз съм единството 
и аз съм разделението. Аз 
съм тази долу и те се издигат 
нагоре до мен. Аз съм присъдата 
и оправданието. Аз,аз 
съм безгрешна и коренът 
на греховете е в мен. 
Аз съм похотта на външен вид, 
но вътре въздържанието 
в мен живее. Аз 
съм слухът, достъпен 
за всички, и речта, която не може да бъде 
доловена. Аз съм нямата, 
която не говори, и велико е 
множеството на думите ми. Чуй 
ме в нежност, и 
познай ме в грубост. 
Аз съм тази, която крещи, 
и аз съм 
захвърлена върху лицето на земята. 
Аз приготвих хляба и 
в него моя разум. Аз съм 
знанието за моето име. Аз съм тази, 
която вика и аз слушам. 
Аз се появявам… 
ходя в … 
печатът на моето… 
… 
… Аз съм… 
…защитата… 
Аз съм тази, която е наречена 
Истина и неправда… 
Вие ме почитате… 
и вие шепнете срещу мен. Вие, които сте 
покорени, съдете тези, които са ви покорили 
преди те да дадат присъда срещу вас, 
защото присъдата и милостта 
съществува във вас. Ако вие сте осъдени 
от този, кой ще 
ви оправдае? Или ако вие сте помилвани 
от него, кой ще бъде в състояние 
да ви задържи? Защото каквото е 
вътре във вас е каквото е отвън на вас, 
и единият, който ви оформи отвън 
е единият, който оформи 
вътрешността ви. И каквото 
вие виждате отвън на вас, 
вие виждате и вътре във вас; 
то е видимо и е ваше одеяние. 
Чуйте ме, вие слушащи, 
и се учете от моите думи, 
вие които ме познавате. Аз съм 
слухът, който е достижим до всичко; 
Аз съм речта, която не може 
да бъде поругана. Аз съм 
името на звука и звукът 
на името. Аз съм знакът 
на буквата и целта 
на деленето. И аз… 
…светлина… 
…и… 
…слушащи… 
…на вас.. 
…великата сила. И… 
…няма да помръдне името. 
…единият който ме създаде. 
И аз ще произнеса името му. 
Тогава погледнете неговите думи и всички 
писания, които са събрани. Обърнете 
внимание, вие слушащи и 
вие също, ангели 
и тези, които са били изпратени, 
и вие духове, които сте се надигнали от 
смъртта. Защото аз съм едната, която 
съществува сама, и аз нямам 
кой да ме съди. Защото много 
са приятните форми, които 
съществуват в множество грехове, 
и безнравствените 
и позорни страсти 
и краткотрайните удоволствия, 
които хората прегръщат 
докато станат въздържани и 
се издигнат до тяхното място за почивка. 
И те ще намерят 
там мен, и те ще 
живеят и те няма да умират 
отново.

Източник:

2 коментара:

  1. Това ли е оригиналът на Поръчението на Богинята?

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Не може да се каже подобно нещо, тъй като "Поръчението на Богинята" сам по себе си е оригинален текст на Дж. Гарднър и А. Кроули, а вероятно в най-известната си вариация - модификация на Д. Валиенте на текста.

      Изтриване

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.