събота, 28 март 2015 г.

Вариация на второто заклинание от Мерзебург

Автор на статията и превод на заклинанието на български: Константин Р.
През 1841 г. Георг Вайц открива две магически заклинания в сборник от 9-10 в. в библиотеката на Мерзебургската катедрала. Това са единствените записани и съхранени свидетелства за старонемското езичество на старовисоконемски език. Второто заклинание показва как Уотан (Вотан на днешен немски) излекува изкълченото копито на коня на Балдер след неуспеха на други богове.

Това заклинание съществува под различни форми, с различни богове и/ли светци из цяла Северозападна Европа – Германия и немскооговорящите територии, Норвегия, Швеция, Дания, Шотландия, Шетландските и Хебридските острови. Същевременно подобно заклинание ни е известно от времето на Ведическа Индия, което навежда на мисълта, че тази магия всъщност е с истински древни корени.

Заклинанието е от вида historiola: по дефиницията на лингвиста Филип А. Шо "заклинание, което чрез някаква форма на наратива показва или символизира действията, нужни за постигането на желания ефект". Заклинателите от хилядолетия използват движещата сила на разказа, за да задвижат на магиите си – нещо, което може да служи за пример на съвременните им колеги.

Версията на заклинанието, цитирана по-долу, призовава Уотан в аспекта му на предводител на Дивия лов, т.е. Рогатия ездач.


Заклинанието на черния конец

Когато някой близък е ранен, едно от най-старите целебни заклинания, които човек може да използва, е заклинанието на черния конец.

Непосредствено над раната се връзват девет леви възела с черен конец, като при всеки възел болката се нарича да излезе от нараняването и да бъде завързана в конеца. След деветия възел нишката се завръзва около раната. Заклинателят поставя длани над нея и започва да изрежда стиховете:

Auld Hornie rade [=rode],
his foal's foot slade [=slid].
Down he lighted,
his foal's foot righted.
Bone to bone,
sinew to sinew,
flesh to flesh,
blood to blood.
Heal! In the name of Auld Hornie. 
Рогатият язди жребчето,
но то си изкълчи крачето.
Така той направи –
крачето изправи.
Кост към кост,
жила към жила,
плът към плът,
кръв към кръв!
Лекувай! В името на Рогатия!

Заклинанието се повтаря три пъти високо, но и така, че да не бъдат чути самите думи от ранения.

Раненият трябва да носи черната нишка три дни, след което трябва да я свали и хвърли в течаща вода (т.е. река или поток).

Philip A Shaw, Pagan Goddesses in the Early Germanic World: Eostre, Hreda, and the Cult of the Matrons (2011). Bristol Classical Press.

по материали от: The Black Thread Charm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.