понеделник, 31 август 2015 г.

Резултатите от анкетата (част 2) - Вярвания

И след потресаващо закъснение, когато повечето от вас дори са забравили за какво ще ви говоря, успях да отделя малко време и да дооформя втора част от резултатите от моята голяма мистична анкета. Нали знаете - по-добре късно, отколкото никога. Надявам се.

Струва ми се, че в случая съм избрала неподходящо заглавие на тази секция от анкетата, тъй като тя по-скоро представлява вярвания и интереси в сферата на мистицизма. Разбира се, това не е от кой знае колко голямо значение, но за да добиете представа за какво точно ще става въпрос е редно да направя това уточнение.

Вероятно най-интересния за мен въпрос в тази секция е този, в който анкетираните трябва да определят само една сфера на мистицизма, с която се занимават. Осъзнавам, че въпросът е малко краен. Но неведнъж съм ви споменавала за самоопределянето и смятам, че всеки, който наистина е изградил ясна представа за заниманията си, не би се затруднил в случая. Въпросът е важен, защото най-ясно показва ситуацията в България и в случая резултатите са повече от очаквани (фиг. 1).

фиг. 1 Процентно разпределение (в скоби), показващо областта в сферата на мистицизма,
която анкетираните са избрали от възможен един отговор
Най-голям дял заемат хората, които са отговорили, че правят всичко, което сметнат за добре - цели 58%! Признавам, че възможните отговори може да се сторят доста оскъдни на някои от вас, но огромният процент на хората, които са се самоопределили като занимаващи се с всичко за мен е по-скоро обезпокояващ. От една страна защото, както неведнъж съм казвала, заниманията с всичко, често водят до повърхностни знания. А от друга, защото липсата на общ език, т.е. обща сфера на интереси, води до липса на социални връзки или на изграждането на недълготрайни такива. Това, според мен, е и една от причините за липсата на общност с интерес в мистицизма или езичеството.


фиг. 2 
Любопитно е, в какво точно се състои правенето на "всичко"? Съвсем малка е разликата между хората, които почитат (55%) и които не почитат (45%) богове в своята практика. Оказва се, че единодушие имаме по една тема и това е четенето на литература. Най-голям процент хора (73%) заявяват с абсолютна категоричност, че четенето е част от заниманията им с мистицизъм (фиг. 2). За съжаление няма как да разберем какви книги четат, тъй като подобни подробности не бяха предвидени в анкетата. Но другите въпроси ни дават известна насока. Така например процентът на хората, които категорично са заявили, че се занимават с духовно израстване е 53%, следвани от 34% с отговор "по-скоро да". Не толкова ясни обаче са отговорите за извършването на ритуали, въпреки че превес взимат отговорилите с "по-скоро не" (36%) (фиг. 3).


фиг. 3
Участието в дискусии също се очертава като основно занимание на българските мистици - 27% от тях категорично обявяват това за свое занимание, 36% са отговорили с "по-скоро да". Само 12% не участват в дискусии, докато при 25% отговорът е "по-скоро не".

Общо 18% от анкетираните са се самоопределили като последователи на една или друга форма на уика. Това до голяма степен противоречи на всеобщото схващане, че "уиканите" преобладават. При всичи положения, сред многообразието на анкетираните, уика е сравнително стабилно представена. Трябва да призная, че бях сравнително изненадана от процентното разпределение на различните форми на уика. И по-конкретно от факта, че в анетата са взели участие хора, инициирани в две от най-големите вариации на уика - Гарднъровата и Александровата. Въпреки всичко отново откриваме на една от водещите позиции еклектизма (фиг. 4).


фиг. 4
Огромен процент от анетираните НЕ преминават през период на въздържание, или пости, преди обред - цели 73%. Това е по-скоро изненадващо, като се има предвид, че магическите практики, ритуалите и медитацията са посочени като основни практически занимания.

фиг. 5
На фиг. 5 можете да видите и разпределението на интересите на хората, занимаващи се с мистицизъм. Вероятно най-голямата изненада е поставянето на Рейки и Кабала на последно място. Все съм си мислела, че рейки е доста популярно в България. Приятно изненадана съм да видя, че толкова голям процент от анкетираните са посочили, че имат интерес към лечебните растения. Другата приятна изненада е и високият процент на интереса към българския фолклор и традиционната обредност.

Ако сте пропуснали част 1, прочетете я ТУК.

Благодаря на всички, които се включиха в анкетата! Очаквайте продължение, надявам се в по-приемливи времеви граници!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.