четвъртък, 13 август 2015 г.

Астрология и детерминизъм


Автор на статията: Тъндър

Детерминизмът като философка теория представлява убеждението, че всичко в живота – съзнание, нагласи, съдба, са предварително предначертани и поради тази причина, непроменяеми и свободната воля на всеки индивид е илюзия. Макар в свъременния  век да се наслаждаваме на повече свободи, отколкото в миналите, все още има хора, които вярват в предначертаността на всичко. Много последователи на детерминизма „обличат“ вярванията си чрез прилагането на различни езотерични практики, чрез които да надникнат във вече  определената съдба – гледане на карти или други предсказателни методи, и най-често от всичко – астрологията и движението на планетите. Планетите често се превръщат в изкупителна жертва на детерминистичната философия, тъй като астрологията като наука е една сред най-ранно развилите се – тя достатъчно дълго е съществувала и се е развивала, за да бъде възприета от огромно количество хора през вековете. Може би в съзнанието на детерминиста огромната маса, която притежават планетите е плашеща, поради което той е склонен да определя влиянията им като несъмнено неизбежни. В България шарлатаните често възприемат този подход, за да може да наплашат максимално много хората, които да се видят принудени да използват услугите им. Това създава грешното впечатление в широката публика, че астрологията при възникването и развитието си като наука е израз на детерминистичната философия, а „свободната воля“ навлиза като понятие в нея едва  тогава, когато „ню-ейдж“ ученията започват да се обръщат към нея.Създава се впечатлението у критичният читател, че свободната воля, залегнала в астрологията, е всъщност лъжа и ако човек не е детерминист, няма как адекватно да прилага астрологическото познание. Това не е така, защото реално астрологията никога не е налагала такива ограничения над човешката воля и в основата й не стои идеята за предначертана съдба.

Основно движещо звено в астрологическата философия е схващането, че ние сме подвластни на влиянието на звездите и то изиграва своята роля, ако ние не предприемем конкретното действие. Влиянието на планетите се превръща в обективно препятствие (а може и помощ) пред човека, но от неговите действия зависи дали ще го „прескочи“ или ще бъде уловен от мрежите му. Астрологията, следователно служи по-скоро за предупреждение за последващи влияния, с които ако се съобразим, ще постигнем по-добри резултати в живота си, но ако не го направим, тогава ще понесем влиянието с пълна сила. Метафорично казано, ако си представим, че човекът е войн и към него лети стрела, детерминистът в съзнанието си е оставил войнът без щит и за него е несъмнено ясно, че войнът ще бъде пронизан от стрелата. Онзи, който възприема естествената философия на астрологията, счита че войнът носи щит и е негова воля дали ще го използва, за да се предпази, или не.

Ведическата астрология разполага с огромна система от начини, чрез които негативната карма да бъде изкупена без да се понася пряко неблагоприятното последствие върху човека. Това е една форма на изява на свободната воля чрез използване на астрологическото познание, която дава на човека възможността сам да избере дали да направи нужният за изкупление ритуал или да понесе предсказаното неблагоприятно влияние, в което е попаднал. Това са различни действия, които включват молитви, носене на определени скъпоценни камъни, дарения, поставяне на предмети във водата за пречистване и т.н. Акцентът пада върху идеята, че Вселената упражнява чрез планетите толкова влияние върху индивида, колкото е нужно, за да научи той грешките си. Вселената или планетите не наказват и никога няма да накажат човек, който е осъзнал провиненията , заради които е избрал да се прероди. Коригираното грешно убеждение отпечатва вибрацията си върху човек и той ускорява промяната на вибрацията си чрез молитви, носенето на естествени камъни и т.н. Накратко казано действа принципът „това ще помогне само ако наистина вярваш, мислиш и възприемаш нещата така, както ги правиш“.

Египетската система на вярвания често е свързвана като типичен представител на онези, които вярват в „неповратимата съдба“, но едно откритие през 1998 година в Канопския залив на монолитен базалтов параклис преобръща напълно представите ни за това, в което са вярвали египтяните. Оказва се, че в него са отбелязани декада след декада влиянията на звездите, съответстващите богове и молитвите, които трябва да се отправят към тях, за да се избегнат негативните последствия. Следователно, в съзнанието на древния египтянин болестите, които са написани за характеризиране на всяка декада не е задължително да го сполетят, ако той е в добра връзка с божественото.

Не на последно място, обръщаме се към бащата на съвременната западна астрология, Клaвдий Птолемей, за да видим какво каза той в своя „Тетрабиблос“ – „Нека да не вярваме, че всичко, което се случва на хората, е последица от причина, която е дошла отгоре – сякаш от самото начало поради действието на някакъв необратим божествен декрет съдбата била уредена предварително за всеки индивид и се случва по необходимост без никаква друга причина да успее да й попречи. В действителност, ако движението на небесните тела се извършва във вечността поради действието на една божествена и неизменна съдба, промяната в земните тела пък е подчинена на естествената и променлива съдба, извличаща отгоре своите първопричини по случайност или по пътя на естествената причинно-следствена връзка“ *. (Птолемей, кн. 1, превод на български Славянка Мундрова, ИК. „Лира Принт“, с. 29).

В разсъжденията в своя „Тетрабиблос“ Птолемей посвещава достатъчно място на ролята на другите фактори върху съдбата – „семето“, околната среда, обществото, в което живее човека, географската ширина, в която е роден.  Всъщност, оказва се че той има виждания за естеството на астрологията, които го приближават повече до философията на съвременните автори.

Тогава с какво може да помогне астрологията в живота ни? Движението на планетите, макар да не е единствения фактор, който определя натурата ни, определено влияе върху развитието и вижданията ни. След раждането ни планетите действат като тригери на развитието на естествените процеси в живота ни. В този ред на мисли, наистина този, който се занимава с астрология мисли с една стъпка напред – не защото знае „как другото лято ще се ожени за Пенка и ще си купи апартамент в „Младост“, а защото е информиран за благоприятните или неблагоприятните влиянията около себе си и сам може да прецени как е най-добре да се възползва от тази информация. Астрологията е просто съветник.

Движението на планетите не определя фиксирано характера и съдбата ни, а само инструментите, с които сме се родили, за да творим на тази планета, но какъв ще е резултата от творчеството ни зависи от изборите и свободната воля. Наталната карта не определя само някакво шаблонче, в чиито граници трябва да се поберем, за да сме си свършили работата тук и сега – тя е резултат от усилията ни от минали животи и определя начина, по който най-добре може да въздействаме на физическата матрица и да изковем съдбата си тук и сега. „Тук“ и „сега“ са най-важните категории – и не само в източните философии, а и за астрологията, когато „забършем“ митовете относно естеството й.

Използвана литература: „Уникална книга на астрологията“, ИК „Лира Принт“, 2013 г.

Повече от Тъндър можете да прочетете в нейния блог - "Thunder: езотерика и астрология" - ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.