вторник, 3 май 2011 г.

Пентаграма и пентакълПентаграм, като название, идва от гръцкото πεντέγραμμος, което означава буквално – „пет линии” или „от пет линии”.

Може да се каже, че този символ е най-емблематичният и недвусмислен, символ, в който дори най-големите скептици виждат графичното изписване на магията и окултизма. Не случайно именно него виждаме зад гърбовете на „ясновидците” от телевизионните канали; виждаме го доста често на барабаните на рок и метъл състави, където играе ролята на символ на бунт; срещаме го като украшение, декорация, архитектурен елемент. Всъщност много малко от нас са се питали какво представлява пентаграмата, а още по-малко знаят отговора на този въпрос.

Най-ранните данни за фигура, подобна на пентаграма могат да бъдат намерени в шумерски текстове от преди около 5000 години. Пентаграмата в този период се тълкува като символ на четирите посоки на света (напред, назад, наляво и надясно) , като петата посока е била „нагоре” или „отгоре”. Четирите посоки съответствали на планетите Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн, със Венера, считана за Кралица на Небесата, съответстваща на „нагоре”. Самата Венера, вярвана като Ищар, била изобразявана графично със звезда с осем лъчи.

Пентаграмата придобива популярност най-вече чрез питагоризма и някои учени считат, че самият Питагор се е запознал с този символ по време на престоя си в Египет и Вавилон, вероятно в периода 554-533 г.пр.Хр. Според питагорейците петте лъча на пентаграмата символизирали петте елемента, от които е съставен света: огън, вода, въздух, земя и дух (по-точно определение е гръцкото „psyche” със значение на „душа”) . Всеки лъч на пентаграмата бил означаван с първата буква на всеки елемент (схемата горе):

1. Ύδωρ – Вода

2. Γαία – Земя

3. Ιδέα ή Ιερόν (Идея или Дух)

4. Ελη– Огън (или буквално „слънчевите лъчи”, тъй като огънят се считал за земно проявление на слънцето)

5. Αήρ – Въздух (по-ниската част от атмосферата)

Като абревиатура на тези пет думи се получава „Υ-Γ-Ι-ΕΙ-Α”. От тук идва и названието, което питагорейците използват за пентаграмата - „ύγιεία” (hugieia; хюгийа), което се превежда като „здраве”. Предполагам повечето от вас са запознати с гръцката митология и веднага са направили асоциация със здравеносната богиня Хигия, която е дъщеря на бога-лечител Асклепий. Поради това пентаграмата се е възприемала като символ не само символизиращ, но и привличащ здраве и положителни енергии.

Едни от най-известните окултисти, измежду които Хайнрих Корнелиус Агрипа (1486-1535), заимстват символизма на лъчите на пентаграмата, заложен от питагорейците, и го популяризират чрез своите трудове. Появяват се описания, схеми, а също така се добавят нови значения, към старият символ.

Някъде в средата на 19ти век окултистите започват да диференцират т.нар. права и обърната пентаграма. Правата пентаграма е тази, чийто връх е само един лъч. Счита се, че това положение символизира надмощието на духа (единият лъч) над материята (останалите четири) и най-общо се асоциира с желанието на практикуващия да развива своята духовност. При обърнатата пентаграма имаме точно обратното: това е пентаграма, в която горна част има два върха, следователно символизира надмощието на материята над духа и се асоциира с желанието на практикуващия за материални облаги. Определението за обърнатата пентаграма като символ на злото, следователно на Дявола, дължим на едно друго голямо име в окултизма – Елифас Леви (1810-1875), който в своята книга „Трансцедентална магия, нейната доктрина и ритуали” той пише:

Обърнатата пентаграма, с два лъча сочещи нагоре, е символ на злото и привлича зли сили, тъй като преобръща правилният ред на нещата и демонстрира триумфа на материята над духа. Това е козелът на похотта, нападащ небесата със своите рога, символ презиран от посветените.”

След това, както и още няколко подобни изказвания от страна на Елифас Леви, обърнатата пентаграма започва все повече и повече да се свързва със злото, да се определя като изображение на глава на козел, а малко след това, съвсем логично за западния християнски свят, да се възприема като символ на самия Дявол. В наши дни обърнатата пентаграма е символ, носен най-вече от млади бунтари, определящи се като част от някаква алтернативна култура, била тя музикална, религиозна и пр.

Лично аз съм на мнение, което и доста други хора споделят, че Елифас Леви малко е преувеличил относно определенията си за обърнатата пентаграма. Нека се върнем отново към значението, което питагорейците приписват на пентаграмата, а именно „ύγιεία” - „здраве”. Променяйки разположението на лъчите й, ние променяме и цялостното й значение, „обръщаме” го и по този начин получаваме символ, означаващ „болест”. Всъщност Дявол или Сатана в предхристиянските религии и вярвания няма, ето защо значението на пентаграмата като символ на Дявола, може да бъде прието само в християнски контекст. Така че призовавам всички, които носят обърната пентаграма да се замислят дали това им е от полза. Съветвам ви да я замените с някакъв друг символ подходящ за вярванията ви или, в някои случаи, музикалният ви вкус.

Пентаграмата е доста разпространен символ и сред т.нар. нео-паганисти (от анг. „pagan” – езичник) и най-вече сред тези, следващи уика (wicca). Тя се ползва най-вече като символ на вярата, подобен на кръста в християнството, но също така се използва в магическата и ритуална дейност, например при отваряне и затваряне на кръг, при лични ритуали и т.н. В уика пентаграмата отново следва питагорейската традиция и е символ на петте елемента, от които е съставен света – земя, вода, огън, въздух и дух (някъде наричан „етер”).

Още по-характерен за нео-паганистите е пентакълът. Доста хора бъркат двете понятия, но всъщност има

разлика между пентаграма и пентакъл.

Пентакъл е пентаграма, която е оградена в кръг, който се допира до краищата на всичките й лъчи. Ето защо пентакълът е символ на цялостта на вселената, обединението на всичките пет елемента.

Пентаграмата, както и пентакълът, са не само символи, които могат да привлекат към нас положителни енергии, но са също така и символи, които могат да ни предпазят от негативни влияния. Те се поставят или рисуват на гранични места в къщата (прозорци, прагове), за да предпазват дома; носят се като накит, за да предпазват приносителя си; а някои хора стигат и до крайности, като ги изрисуват дори върху домакинските си уреди или ги татуират върху кожата си!

Ако сте решили да използвате или да носите някакъв защитен или привличащ положителни влияния символ, пентаграмата или пентакълът са едни от най-добрите за тази цел.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.