събота, 23 юли 2011 г.

Тамян

Вероятно най-разпространеното благовоние, употребявано за религиозни цели, е тамянът. Всеки от нас, дори и да не е вярващ, поне веднъж в живота си е усещал аромата на тамян, минавайки покрай или посещавайки някоя църква. Забелязала съм, че много окултисти и езичници отказват да използват тамян в своите практики, защото считат, че той е тясно свързан с християнството и може да бъде употребяван само в рамките на тази религия. Всъщност това съвсем не е така.

Какво представлява тамянът? Това е смолата на растения от рода Boswellia и по-специаллно Boswellia sacra, от което се извлича чрез прорязване на дървесната кора. Счита се, че тамянът произхожда от Арабския полуостров. Във връзка с това Херодот (V в.пр.н.е.) пише:

Арабия е единствената страна, която произвежда тамян, смирна, касия и канела…дърветата, носещи тамяна са пазени от малки крилати змии в различни цветове

Едно от имената, с които е известно това популярно благовоние е ливан. В по-стари преводи на Библията се среща църковнославянското "ливан" (или ладан) от старогр. ladanon - арабска дума за растителна смола или лат. laudere ("to praise”), или ladanum (“‘a gum resin’”). Според една от версиите латинското Frankincense идва от "incense of Franks" – благовоние на франките, тъй като в Европа тамянът се появил именно чрез тях. Друго негово название е olibanum. То идва от арабското al-luban ("мляко"), тъй като от раните върху ствола на дървото се отделя сок като мляко.

Тамянът се споменава в древните текстове много по-често от всяко друго благовоние, като особено подходящ за дар за боговете. Употребата на тамян в религията, както на запад, така и на изток, е засвидетелствана от толкова отдавна, че с времето самият тамян е станал свещен и се е считал за голяма ценност. Исторически сведения за неговата употреба има за страни като Вавилон, Египет, Елада, Рим, Китай, Япония и др. Интересно е да се отбележи, че в Орфеевите химни (издадени на българския пазар в превод от Г. Батаклиев - „Орфей. Химни. Аргонавтика”, изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1989 г.) наред със самите химни е дадено и какво благовоние е по-угодно на съответното божество, като тамянът е най-често споменаваното. Имайки предвид, че Орфеевите химни са отражение на религиозните представи на древните траки, то можем да кажем, че тамянът е бил широко използван и по нашите земи.

Употребата на това благовоние е толкова широка, че Питагор съветвал религиозните поклонници да горят тамян в чест на боговете, вместо да жертвопринасят животни. И в действителност към 400 пр.н.е. се наблюдава спад в кръвните жертвоприношения в полза на тези с благовония и по-специално – тамян. Историкът Уолтър Мюлер, занимаващ се главно с благовонията, разяснява причината за това: „Смолата на дървото се считала за негова кръв, и следователно се вярвала като одухотворена и божествена.”

Разбира се, в древността тамянът, както и повечето смоли, се е ползвал не само като благовоние. Той е бил съставна част на редица лекарства и парфюми, а в Египет е влизал и в състава на смесите използвани за мумификация.

В Библията употребата на тамян е спомената много пъти, но вероятно най-известният от тях е пристигането на тримата мъдреци, които носят дарове за новородения Иисус.

И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна."

Матей 2:11

Има много спорове относно това какво точно символизират даровете на мъдреците. От една страна се счита, че това са били характерни дарове за цар, а от друга, че имат по-дълбок символизъм. Тамянът е описван като символ на молитвата и духовенството. В православието тамянът символизира усърдната молитва, която богомолците възнасят на Бога.

Всъщност употребата на тамян в християнството е едно унаследяване на древната практика да се принася в дар на боговете благовоние, като безкръвна жертва. Ето защо всеки, който почита богове, различни от тези в християнството, не трябва да се притеснява да използва тамян в своята практика. Тамянът е изключително подходящ за почитане на соларни божества, за пречистване на пространства и дори просто като олтарно благовоние.

Къде да намерим тамян?

Най-лесно е да си купувате тамян от църквите, там където се продават и свещите. Обикновено е в малки, удобни разфасовки и цената е не повече от 1 лев. Препоръчвам ви, обаче, да избягвате изкуствения гръцки тамян, който има розов цвят. Тамянът трябва да изглежда ориентировъчно така, както виждате на картинката по-горе, като разбира се може да е по-ситен, по-едър или по-светъл, в зависимост от това от къде идва.

Как се гори тамянът?

Подробно съм описала как се използват благовонни смоли в публикацията ми "Най-често срещани типове благовония".

Успех!

Източници:

http://www.hellenicgods.org/frankincense

http://www.itmonline.org/arts/myrrh.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.